پارسي نامه
مجله الکترونيکي اعضاي پارسي بلاگ
مطالب اين مجله توسط دبيران منتخب از بين وبلاگ نويسان پارسی بلاگ، برگزيده مي شود

  الهي به پاي هم پير بشويد!
بهتر است براي عروس و دامادها دعا کنيم:«الهي به پاي هم پير و خوشبخت بشويد!» اين دعا «خوشبختي» را در کنار «باهم بودن» و «طول عمر» را در کنار «شادکامي» مي خواهد و ما را وامي دارد براي تحقق آرزوهامان آموزش ببينيم و آموزش بدهيم.
  دکل باز!
دکل بازان ايران را بگوييد/ مبارک اختلاس و پولشويي/ جهاني گر به زير اخيه گيرند/ نخواهد شد شما را بازجويي/ *** شود حبس ابد ناچار اين جا/ کسي گر شاخ کل دزديده باشد/ ولي يک جو نبيند از کس آزار/ اگر رندي دکل دزديده باشد/ *** نود درصد به زير خطّ فقرند/ در اين کشور که مالش هست بسيار /ولي بر خطّ ثروت مي
  شهيدِ سامرا
همچو ابر بهار مي گريم در عزاي شهيد سامرا/روز و شب زار زار مي گريم از براي شهيد سامرا/دست غم مي زنم به سر زغمش تا كه جانم ز تن برون آيد/جان چه باشد كه عالم هستي به فداي شهيد سامرا/همه دارايي دوعالم را داده بر من خداي بي همتا/چون كه افتاده بر سرم سايه از لواي شهيد سامرا.
  روزگارِ تحريم
«تحريم» اگر کمر شکن نيست/تأثيرگذارِ مرد و زن نيست/پس اين همه فقر و فاقه از چيست؟/ادعيّه ي بي افاقه از چيست؟/هر جا که نظر کني گراني/آورده هجوم ناگهاني/با بخت سياه اسير حقر است/اين قوم که زير خطِّ فقر است/يارب! نظر عنايتي کن/از مردم ما حمايتي کن/بفرست به ما چو قوم موسي/با طرح جديد «من و سلوي»!
  معنايِ قرآن
تو نوري با تو روشن كرد ايزد راه انسان را/ و چون مي خواست معنايت کند آورد قران را/ پس از توحيد شرط اصلي اسلام و ايماني/ تويي آن كس كه با تو مي شود فهميد ايمان را/ رسول اللهي و بي تو نمي شد خلق اين عالم/ به نازت آفريد الله، عيسي و سليمان را/ ز خود خواهي چو شيطان كرد نافرماني حق را.
By: ParsiBlog.com ® Team © 2003